CONDICIONS DE COMPRA

Aquestes condicions generals de contractació s'apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual, www.mibonsaidecobre.com, d'ara endavant El Venedor. Per a més informació sobre El Venedor i la nostra Política de Privacitat consulteu l'Avís Legal allotjat al peu de cada pàgina d'aquesta botiga.

Us preguem que llegeixin atentament les presents Condicions de Compra i la nostra Política de Privacitat abans de realitzar la comanda. Si no esteu d'acord amb totes les Condicions de Compra i amb la Política de Privacitat, no heu de fer cap comanda.

 

IDENTIFICACIÓ

El Venedor és Ma. Fernanda Gonçalves Paez, 48215419-J, domiciliat al Carrer Terral 1, 8B, CP:07600 Llucmajor, Illes Balears (Espanya). Qualsevol comunicació es podrà adreçar al domicili personal o al telèfon +34 600 542 645 o l'adreça de correu electrònic info@mibonsaidecobre.com.

 

ACTIVITAT

El Venedor es dedica a la venda d'obres artesanals manufacturades amb coure i altres metalls.

 

CONTINGUTS I INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA PÀGINA WEB

El Venedor es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada a la pàgi(modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. El Venedor fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda al website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat del Venedor, es procediria immediatament a corregir-lo. Si hi ha un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, el Venedor li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost per part seva.

Els continguts de la pàgina web El Venedor podria, de vegades, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

El Venedor no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per El Venedor. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors dels productes esmentats. El client entén que El Venedor és un simple intermediari entre ell i aquest fabricant o distribuïdor.

 

SISTEMA DE VENDA

Per fer una compra, l'usuari pot triar entre diverses maneres de fer-nos arribar la seva comanda:

• Internet a través del «carretó de la compra»

• Internet a través de la «comanda off-line»

• Telefònicament al telèfon d'atenció al client: +34 600 542 645

• Per carta a l'adreça indicada més amunt o per correu electrònic info@mibonsaidecobre.com.

 

IMPOSTOS APLICABLES

Els preus dels productes exposats a la pàgina web del Venedor inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

Les compres que hagin de ser lliurades a territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, o a les Canàries, Ceuta o Melilla estaran exemptes de l'IVA.

 

FORMA DE PAGAMENT

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que faci mitjançant targeta [VISA-MASTERCARD]; contra-reemborsament (només a Espanya i alguns països de la Unió Europea) o altres mitjans anàlegs. En determinats casos i per prevenir possibles fraus, El Venedor es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client una forma de pagament concreta en cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador. El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això per evitar l'accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l'efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés. Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (HTTPS://) de manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

 

FORMA, DESPESES I TERMINIS D'ENVIAMENT

El client podrà seleccionar la forma d'enviament entre les possibles per a la vostra zona d'enviament. Haureu de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost serà diferent per a cada forma de transport.

El Venedor envia les comandes als clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament al domicili del client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de transport orientatius estan disponibles a l'apartat de la nostra web «Despeses d'Enviament». Abans de confirmar la vostra comanda se us informarà al client sobre unes despeses d'enviament i terminis de transport, ambdós orientatius, que apliquen a la vostra comanda en concret. No obstant això, tots dos poden variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. Especialment:

Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries al transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia.

Les despeses d'enviament que apareixen a la web en fer la comanda són orientatives i es calculen sobre la base d'un pes estadístic mitjà de 300 grs. El Venedor es reserva el dret a alterar els costos d'enviament quan el pes sol·licitats variï en més/menys un 10% respecte del pes mitjà esmentat. En cas de produir-se una variació de preu, el Venedor comunicarà per mitjà de correu electrònic al client la variació i el client podrà optar per anul·lar la seva comanda sense que se li pugui imputar cap cost.

 

DRETS DEL COMPRADOR I POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

El Venedor no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen al vostre lloc web excepte la dels productes en què expressament se citi una determinada garantia. El catàleg que es mostra és merament orientatiu ia cada peça realitzada pel Venedor és única. Aquesta situació impedeix a El Venedor la possibilitat d'informar amb exactitud els seus clients sobre la disponibilitat dels productes així com a garantir un termini de lliurament determinat que, en tot cas, dependrà del temps que trigui a dissenyar i fabricar cada peça.

El Venedor garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per enviar-la.

El client disposarà d'un termini de catorze dies des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i fer la devolució del producte adquirit. El client comunicarà a El Venedor dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda tornada haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i si escau factura emesa a El Venedor, corrent el Comprador amb les despeses de devolució.

El client podrà tornar qualsevol article que hagi comprat a El Vendedor sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original. En aquests casos, El Venedor, retornarà els diners de la compra a través d'un abonament a la targeta de crèdit, mitjançant una transferència bancària al compte indicat pel client o mitjançant abonament al vostre compte personal.

Si un producte diferent del sol·licitat pel client fos lliurat per error d'El Venedor, aquest serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga podeu contactar amb el nostre Departament d'Atenció al client via email: info@mibonsaidecobre.com o per telèfon +34 600 542 645.

 

OBLIGACIONS DEL CLIENT

El client del Venedor es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, ia mantenir-les actualitzades en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides a les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa El Venedor.

Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les claus d'accés personal al nostre lloc web.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament on pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16: 00 a 18.00). En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació, El Venedor no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o la impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les compravendes realitzades amb El Venedor se sotmeten a la legislació d'Espanya.

En cas de qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals de Palma de Mallorca (Illes Balears, Espanya).

COOKIES POLICY
This website informs you that it uses its own and third party cookies in order to collect anonymous statistical data on the use of the web, as well as to improve the operation and personalization of the user's browsing experience. If you continue browsing, we will consider that you accept its use. Visit the COOKIES POLICY of this website.

Informació Fiscal
Mi Bonsai de Cobre
by Jorge Andrés Verdi - X4703975-S
Avís Legal
Termes i Condicions
Cookies
Polítiques de Privacitat
Pagament Segur
web subvencionada per DSC_0053-retoc.jpg